☆ نحوه مدیریت

سال ۸۰ در نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون با “سیستم مدیریت پروژه” اشنا شدم کارفرما وزارت نیرو ، مپنا مدیریت پروژه ، قدس نیرو مشاور و توسعه سیلو ها مجری نیروگاه بود که من سرپرست کارگاه C.C.B نیروگاه و عضو تیم اجرایی بودم
از سال ۸۳ که شرکتم را راه اندازی کردم کلیه فعالیت های شرکت با ” ساختار پروژه محور ” مدیریت شده است
برای هر پروژه ” یک تیم مشخص ” در چهار سطح :
کارفرمائی ، اجرائی ، طراحی – نظارت و مدیریتی
تعریف خواهد شد

(۱) سطح کارفرما
کارفرما کسی است که پروژه متعلق به اوست
مسوول تامین منابع مالی می باشد

(۲) سطح اجرا
همه پیمانکاران در گروه های سه گانه :
مواد ، دستمزد و سربار
” انجام” فعالیت ها را مطابق با زمان ، هزینه ، کیفیت ، نحوه پرداخت و تعهدات توافق شده در قرارداد به عهده می گیرند

(۳) سطح طراحی و نظارت
یک گروه ده نفره از مشاوران ، مسولیت طراحی و نظارت بر ” حسن اجرای کار ” طبق اخرین استاندارد ها را به عهده خواهند داشت ؛

* چهار نفر طراح معماری ، سازه ، مکانیک و برق
* یک نفر نقشه بردار
* یک نفر hse
* یک شرکت بیمه
* یک ازمایشگاه جوش
* یک ازمایشگاه بتن و خاک
* یک نفر اسانسور

(۴) سطح مدیریت
یک نفر به عنوان مدیر پروژه ، مسولیت هماهنگی سه ضلع فوق الذکر را جهت تامین اهداف پروژه ( با کنترل زمان ، هزینه و محدوده ) به عهده خواهد داشت