در یک نگاه

وضعیت خانوادگی

♦   مهدی هنرور صدیقیان

♦  متولد ۵۶ در مشهد

♦ چهل و دو ساله

♦ پدر راننده بازنشسته، مادر خانه دار، همسر خانه دار، دارای سه فرزند

سوابق دانشگاهی

♦  کارشناسی عمران از دانشگاه سمنان در ۷۸

مشاهده

♦  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ( E -MBA ) از دانشگاه فردوسی در ۹۳

 مشاهده
مدارک حرفه ای

♦  پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک ارشد (حقیقی)

 مشاهده

♦  پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه دو حقوقی

مشاهده

♦  شرکت در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (بهمن ۹۴)

مشاهده

♦  شرکت در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه(بهمن ۹۵)

اطلاعات دوره

مسوولیت ها

♦  مدیر عامل شرکت ساختمانی دانایان

   مشاهده

♦  مدیر فنی اجرائی پروژه های عمرانی منطقه هشت کشوری

   مشاهده

♦  سرپرست کارگاه C.C.B در نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

♦  مسول دفتر فنی در متل توریست توس

♦  مدیر مسوول دفتر اجرای ۲۰۳

♦  مدیر مسوول دفتر مهندسی ۴۹۴

تجربه کاری

♦  ۲۰ سال حضور رسمی در صنعت ساختمان در چهار سطح اجرایی ، نظارتی ، مدیریتی و سرمایه گذاری (۲۴۰ ماه)

◊ دیماه ۷۸ لغایت تیر ۸۰ مهندسی سپاه منطقه خراسان (۱۹ ماه)

◊  مهر لغایت اسفند ۸۰ نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون(۶ماه)

◊ فروردین ۸۱ لغایت فروردین ۹۹ در بخش های خصوصی و دولتی استان خراسان رضوی(۲۰۵ ماه)

مشاهده رزومه
فعالیت های اجتماعی

♦ مسوول انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان

◊ موسس هیات مذهبی الشباب

◊  مدیر مسوول گروه تربیتی خانه سوم