در یک نگاه

اطلاعات شخصی

♦   مهدی هنرور صدیقیان

♦  متولد و ساکن مشهد

♦ سی و نه ساله

♦ متاهل و دارای سه فرزند پسر

مدارک دانشگاهی

♦  کارشناس عمران

مشاهده

♦  کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

 مشاهده
مدارک حرفه ای

♦  پروانه اشتغال به کار مهندسی ، شخص حقیقی پایه یک

 مشاهده

♦  پروانه اشتغال به کار مهندسی ، شخص حقوقی پایه دو

مشاهده

♦  شرکت در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (بهمن ۹۴)

مشاهده

♦  شرکت در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه(بهمن ۹۵)

مشاهده

مسئولیت ها

♦  مدیر عامل شرکت ساختمانی دانایان شن

   مشاهده

♦  مدیر اجرایی طرح های عمرانی منطقه هشت کشوری

   مشاهده

♦  مدیر مسئول گروه تربیتی خانه سوم

 مشاهده
سوابق

♦  بیش از هفده سال سابقه فعالیت در صنعت ساختمان ایران ( ۲۰۷ ماه)

◊ دیماه ۷۸ لغایت تیر ۸۰ مهندسی سپاه منطقه خراسان (۱۹ ماه)

◊  مهر لغایت اسفند ۸۰ نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون(۶ماه)

◊ فروردین ۸۱ لغایت اردیبهشت ۹۶ در بخش های خصوصی و دولتی استان خراسان رضوی(۱۸۲ ماه)

مشاهده رزومه