در تماس باشید

دفتر فنی ( امور مالی پرسنل پیمانکاران و مشاوران)

ایران خراسان رضوی

مشهد مقدس حاشیه بلوار وکیل اباد

وکیل اباد ۶۲

اقبال لاهوری ۱۰ بعد از چهار راه اول پلاک ۳۴ واحد ۳

تلفکس و پیغام گیر : ۰۵۱۳۵۰۱۹۵۷۹